Skip to content

Hướng Dẫn Cấu Hình, Sử Dụng Trang DNS Manager Để Quản Lý Tên Miền Tại VinaHost

Bạn là đại lý phân phối tên miền của VinaHost, bạn có nhiều tên miền trong tài khoản của mình, mỗi tên miền thuộc quyền sở hữu của một khách hàng khác của bạn. Trong trường hợp này, bạn phải cung cấp từng khách hàng của mình thông tin đăng nhập khác nhau để họ có thể tự thay đổi DNS cho tên miền. VinaHost đã làm tạo ra hệ thống DNS Manager để giải quyết vấn đề này.

Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn quản lý tên miền bằng trang quản lý DNS Manager của VinaHost.

Để có thể có được một trang quản lý tên miền riêng dành cho bạn, bạn phải đăng kí với VinaHost để thực hiện tạo tài khoản ứng với tên miền đó.

Bước 1: Cấu hình trang DNS Manager

Để có thể truy cập trang DNS manager cho Đại Lý. Bạn cần trỏ Record dns.tenmiendaily.com CNAME về dnsmanager.VinaHost.vn

Ví dụ: Tên miền đại lý là domain.info.vn ta trỏ Record dns.domain.info.vn CNAME về dnsmanager.VinaHost.vn. Các bước trỏ như sau:

  • Vào DNS Manager ở Client Area

  • Chọn Edit Zone

  • Thêm record CNAME cho dns.domain.info.vn về dnsmanager.VinaHost.vn như hình -> Save Change

Bước 2: Đăng nhập trang DNS Manager của bạn

Sau khi DNS cập nhật ở bước 1 xong, theo ví dụ trên bạn truy cập http://dns.domain.info.vn/ sẽ thấy hiển thị như hình ảnh bên dưới.

Thông tin đã được cấp ở mục Đại Lý. Sau khi đăng nhập thông tin đúng, bạn sẽ truy cập được vào trang DNS Manager như hình.

Tại đây, bạn đã có thể quản lý DNS của tên miền của mình. Bạn có thể thêm Record mới tại ô màu cam, hoặc thêm sửa, xóa các record theo ý muốn.

Chú ý, khi thêm bản ghi DNS cho tên miền

  • Nếu bạn dùng dịch vụ Hosting Failover hoặc SecureWeb, vui lòng cấu hình DNS tại trang quản trị hosting để có hiệu lực.
  • Thiết lập bản ghi DNS sẽ có hiệu lực nhanh nhất trong vòng 3 giờ. Chậm nhất 24 giờ.
  • Nếu chọn Record Type là: A thì Value phải là địa chỉ IP, ví dụ: 1.1.1.1
  • Nếu chọn Record Type là: CNAME thì Value phải là tên miền, ví dụ: example.vn
  • Nếu chọn Record Type là: MX thì Value phải là tên mail server, ví dụ: mail
  • Nếu chọn Record Type là: AAAA thì Value phải là IP V6
  • Độ ưu tiên chỉ áp dụng cho Type là MX. Các Type khác hệ thống sẽ mặc định là 0

Lưu ý: DNS Record sẽ được cập nhật thành công, khi tên miền của bạn đang sử dụng Nameserver của VinaHost là. ns3.VinaHost.vn và ns4.VinaHost.vn

Chúc bạn thực hiện thành công!

THAM KHẢO CÁC DỊCH VỤ TẠI VINAHOST

>> SERVER COLOCATION – CDN

>> CLOUD – VPS

>> HOSTING

>> EMAIL

>> WEBSITE

>> TÊN MIỀN